GDPR prohášení osobních údajů

1. Úvod

Nextpc.cz oceňuje Vaše podnikání a důvěru. Jsme společnost se sídlem v Praze, která vyvíjí produkty, které vylepšují Vaše zkušenosti s budováním webových stránek. Přečtěte si tyto zásady ochrany osobních údajů a udělte souhlas s oběma dokumenty, abyste získali povolení k využívání našich služeb.

2. Shromážděné údaje 

Jsme česká společnost a provozujeme webové servery hostované v České republice. Náš poskytovatel hostingu ACTIVE24 a.s. dodržuje „Privacy Shield“ EU / USA a zajišťuje, že Vaše data jsou bezpečně uložena a kompatibilní s GDPR. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Active24 a.s. naleznete na webových stránkách Active24.cz.

ÚDAJE O REGISTRACI – Pokud se zaregistrujete na našem webu, uložíme zvolené uživatelské jméno a Vaši e-mailovou adresu a veškeré další osobní informace přidané do Vašeho uživatelského profilu. Osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat (kromě změny uživatelského jména). Správci webových stránek mohou tyto informace také vidět a upravovat. 

PODPŮRNÉ ÚDAJE – Pokud jste se zaregistrovali na našem webu a máte platný účet podpory, můžete odeslat asistenční vstupenky. Formuláře podpory jsou zasílány do našeho systému prodeje vstupenek Ticksy třetí strany. Kvako.cz dodržuje „Privacy Shield“ EU / USA a jejich zásady ochrany osobních údajů. Tato podání se uchovávají pouze pro účely zákaznických služeb. Nikdy se nepoužívají pro marketingové účely, ani se nesdílejí s třetími stranami.

Google Analytics na našem webu používáme k anonymnímu vykazování využití webu. Nejsou tedy ukládána žádná osobní data. Pokud si přejete odhlásit se od sledování Google Analytics na vašem webu, použijte tento odkaz: Google Analytics Opt-out.

Případy používání osobních údajů
Vaše osobní data budeme používat pouze v těchto případech:
  • Ověření / identifikace uživatele při používání webových stránek;
  • poskytování technické pomoci;
  • zasílání aktualizací našim uživatelům s důležitými informacemi o novinkách / změnách;
  • kontrola činnosti účtů s cílem zabránit podvodným transakcím a zajistit bezpečnost nad osobními údaji našich zákazníků;
  • přizpůsobovat  web tak, aby byl Váš zážitek osobnější a poutavější;
  • zaručte celkový výkon a administrativní funkce hladce.
3. Rozdělený obsah

Stránky na tomto webu mohou zahrnovat vložený obsah, například videa na YouTube. Vložený obsah z jiných webů se chová přesně stejně, jako kdybyste navštívili druhý web. Tyto weby mohou shromažďovat údaje o Vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a sledovat Vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem. Pokud máte účet a jste přihlášeni k tomuto webu. Níže naleznete seznam služeb, které používáme:

FACEBOOK Doplněk stránky Facebook slouží k zobrazení naší časové osy Facebooku na našem webu. Facebook má své vlastní zásady týkající se souborů cookie a ochrany osobních údajů, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Neexistuje žádná instalace cookies z Facebooku a vaše IP není zasláno na Facebook server, dokud s tím nesouhlasíte. Podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů zde: Facebook Privacy Policy .

YOUTUBE Používáme videa YouTube vložená na našem webu. YouTube má své vlastní zásady týkající se souborů cookie a ochrany osobních údajů, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Neexistuje žádná instalace souborů cookie z YouTube a vaše IP se neodesílá na server YouTube, dokud s tím nesouhlasíte. Podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů zde: YouTube Privacy Policy.

4. Cookie

Tento web používá soubory cookie – malé textové soubory, které jsou umístěny na Vašem počítači a pomáhají tak zajistit lepší uživatelský dojem. Soubory cookie se obecně používají k zachování uživatelských preferencí, ukládání informací o věcech, jako jsou nákupní košíky, a poskytování anonymizovaných údajů o sledování aplikacím třetích stran, jako je Google Analytics. Soubory cookie obecně existují, aby vám zpříjemňovaly prohlížení. Můžete však zakázat cookies na tomto webu a na dalších. Nejúčinnějším způsobem je deaktivace souborů cookie v prohlížeči. Doporučujeme navštívit sekci nápovědy Vašeho prohlížeče.

 

5. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Pokud nejste registrovaným klientem pro naše stránky, neexistují žádné osobní údaje, které si můžeme uchovat nebo zobrazit ohledně sebe.

Pokud jste klientem s registrovaným účtem, můžete k Vašim osobním údajům získat přístup prostřednictvím:

  • Naši správci systému;
  • naši příznivci, když potřebují získat informace o klientských účtech a přístupu,  mají-li poskytnout podporu.
6. S kým sdílíme Vaše data ?

Vaše data nesdílíme s třetími stranami, nedáváme Vaše osobní údaje jako je e-mail, jméno atd. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou partneři, se kterými musíme sdílet omezená data, abychom mohli poskytnout služby, které od nás očekáváte.

 

7. Jak dlouho uchováváme Vaše data?

Když odešlete podpůrný lístek nebo komentář, jeho metadata zůstanou zachována, pokud nám neřeknete, abychom jej odstranili. Tato data používáme, abychom Vás mohli rozpoznat a automaticky schválit Vaše komentáře místo toho, abychom je drželi pro moderování.

Pokud se zaregistrujete na našem webu, ukládáme také Vaše osobní údaje do Vašeho uživatelského profilu. Osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat (kromě změny uživatelského jména). Správci webových stránek mohou tyto informace také vidět a upravovat.

8. Zabezpečení webu

Na našem webu používáme protokol SSL / HTTPS. Toto šifruje naši komunikaci uživatelů se servery, takže osobní identifikovatelné informace nejsou bez povolení zachyceny / ukradeny třetími stranami.

V případě narušení dat správci systému neprodleně podniknou všechny potřebné kroky k zajištění integrity systému, kontaktují postižené uživatele a v případě potřeby se pokusí obnovit hesla.

9. Vaše práva týkající se dat
Základní práva

Pokud máte zaregistrovaný účet na tomto webu, nebo jste zanechali komentáře, můžete požádat o exportovaný soubor osobních údajů, které uchováváme. Včetně dalších údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o vymazání všech uložených osobních údajů. To nezahrnuje žádná data, která jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely. Stručně řečeno, nemůžeme vymazat data, která jsou nezbytná pro to, abyste byli aktivním zákazníkem (tj. Základní informace o účtu, jako je e-mailová adresa). Pokud si přejete, aby byla všechna Vaše data vymazána, nebudeme Vám moci poskytovat žádnou podporu, ani jiné služby související s produkty.

V budoucnosti s GDPR usilujeme o podporu standardu GDPR. Nextpc.cz umožňuje obyvatelům Evropské unie využívat její službu. Záměrem společnosti Nextpc.cz je proto vyhovět evropskému obecnému nařízení o ochraně údajů. Více informací naleznete zde: EU GDPR Information Portal.

10. Webové stránky třetích stran

Kvako.cz a Nextpc.cz můžou na tento web zveřejňovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran nejsou společností Kvako.cz kontrolovány z hlediska ochrany soukromí nebo zabezpečení. Všechny odkazy na sdílení sociálních médií zobrazené buď jako textové odkazy, nebo ikony sociálních médií Vás nepřipojí k žádné přidružené třetí straně, pokud na ně výslovně nekliknete.

Nextpc.cz či Kvako.cz nenese žádnou odpovědnost za informace shromážděné nebo použité jakýmkoli inzerentem nebo webovou stránkou třetí strany. Přečtěte si, prosím, zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky pro každý web, který navštěvujete prostřednictvím odkazů třetích stran.

11. Zveřejnění údajů pro právní účely

Někdy může být pro právní účely nezbytné, aby Nextpc.cz či Kvako.cz zveřejnil Vaše informace v reakci na žádost vládní agentury nebo soukromého účastníka řízení. Souhlasíte s tím, že můžeme Vaše informace sdělit třetí straně, pokud se v dobré víře domníváme, že je žádoucí, aby tak učinili pro účely občanskoprávního řízení, trestního vyšetřování nebo jiné právní záležitosti.

V případě, že dostaneme předvolání ovlivňující Vaše soukromí, můžeme se rozhodnout, že vás upozorníme na příležitost podat návrh na zrušení předvolání, nebo se jej pokusíme zrušit sami, ale nejsme povinni to udělat. Můžeme Vám také aktivně nahlásit a poskytnout Vaše informace třetím stranám, pokud se domníváme, že je rozumné tak činit z právních důvodů, jako je naše přesvědčení, že jste se účastnili podvodných činností.

Osvobozujete nás od jakýchkoli škod, které mohou vzniknout nebo se týkají poskytnutí Vašich informací, na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo soukromých stran. Jakékoli předávání osobních údajů pro právní účely bude provedeno pouze v souladu se zákony země, ve které máte trvalý pobyt.

12. Změny a úpravy

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Změníme-li tyto zásady ochrany osobních údajů, tuto stránku odpovídajícím způsobem aktualizujeme a požadujeme, abyste přijali změny, abyste mohli nadále používat naše služby.